Ochrona danych osobowych

Raven Fishing dba o dane, jakie nam przekazujesz

Inspektor Ochrony Danych Osobowych dla Raven Fishing

Konrad Cioczek
e-mail: iod@raven-fishing.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI | RAVEN POLSKA Sp. z o.o.           
 

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: RAVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wolska 44, 01-187 Warszawa, telefon: (22) 498 05 01, e-mail: biuro@raven-fishing.pl, NIP: 1182028699, REGON: 14236386000000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354298.
 3. W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko / Nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.
 • Adres zamieszkania / Siedziba firmy – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.
 • Numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
 • NIP (dotyczy firm) – niezbędny w celu wystawienia faktury VAT, a dodatkowo jest on pobierany w sytuacji zgłoszenia chęci objęcia Kupującego Programem lojalnościowym.
 • Data urodzenia (dotyczy klientów indywidualnych) – jest ona pobierana w momencie zgłoszenia chęci objęcia Kupującego Programem lojalnościowym.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • Dokonując zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nrumer telefonu, adres email). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
 • Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym.
 • Objęcie Kupującego Programem lojalnościowym – przystąpienie do Programu lojalnościowego RAVEN POLKA Sp. z o.o. jest dobrowolne i wymaga:
 • wypełnienia oraz czytelnego podpisania odpowiedniego Formularza zgłoszeniowego, a następnie jego przesłania na adres RAVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wolska 44, 01-187 Warszawa lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę,
 • dokonania jednorazowego zakupu (udokumentowanego jedną faktura bądź jednym paragonem fiskalnym) za kwotę co najmniej 200 złotych lub zakupienia Karty lojalnościowej za kwotę 20 złotych.
Formularz udostępniany jest zainteresowanym Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.raven-fishing.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy, natomiast wszelkie szczegółowe kwestie związane z korzyściami wynikającymi z objęcia Programem lojalnościowym danego Kupującego zostały zamieszczone na odpowiedniej podstronie Sklepu internetowego w dedykowanej temu zakładce „Warunki Programu lojalnościowego”.
 • Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 1. Każdy Użytkownik naszego Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.
 2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@raven-fishing.pl.
 • 25 000 produktów w bazie
 • dostawa gratis od 399zł, standardowy koszt wysyłki 12,50zł
 • możliwość darmowego odbioru zamówienia w Warszawie