Potwierdzenia zamówienia z zasadami zwrotu

Potwierdzenia zamówienia z zasadami zwrotu

Informujemy, że sprzedającym jest: Raven Polska Sp. Z o.o., Połczyńska 4/m04, 01-378 Warszawa, NIP: 118-20-28-699, Regon: 142363860, KRS: 0000354298, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Możecie Państwo zwrócić dostarczony towar składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. O szczegółach dowiecie się Państwo poniżej.

Sklep jest obowiązany do dostarczenia zamówionych rzeczy bez wad; Sklep odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 k.c. Sklep nie udziela jakichkolwiek dodatkowych gwarancji, ani usług posprzedażnych innych niż Państwa uprawnienia reklamacyjne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. z kodeksu cywilnego. Reklamacje należy składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@raven-fishing.pl lub pisemnie na adres: Raven Polska Sp. Z o.o., Połczyńska 4/m04, 01-378 Warszawa.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni w trybie określonym w kodeksie cywilnym. Mają Państwo prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach przedstawionych tutaj: (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1364). 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt:
mailowy Sklep@raven-fishing.pl lub telefoniczny 22 498 05 01 (pn.–pt.: 9.00–21:00) (za połączenie telefoniczne nie będziecie Państwo obciążeni opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzystacie)
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w drodze jednoznacznego oświadczenia w jeden z następujących sposobów: 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Sklep@raven-fishing.pl lub telefonicznie: 22 498 05 01 (pn.–pt.: 9.00–21:00)  lub pisemnie na adres: Raven Polska Sp. Z o.o., Połczyńska 4/m04, 01-378 Warszawa.

Mogą Państwo skorzystać z powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie (zawierające Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer zamówienia) o odstąpieniu od umowy. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu adresu e-mail prześlemy Państwu niezwłocznie pocztą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Raven Polska Sp. Z o.o., Połczyńska 4/m04, 01-378 Warszawa., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy


Raven Polska Sp. Z o.o., Połczyńska 4/m04, 01-378 Warszawa...................................., dn. ……............ r.
Tel.: 22 498 05 01,  Sklep@raven-fishing.pl
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)
Niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (nazwa produktu, ilość): .........................................................................................................................................................................
 
Numer zamówienia: ………………………………………………………………
Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………… .............................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………….
Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………….……………………………
Podpis konsumenta(-ów) 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • 25 000 produktów w bazie
  • dostawa gratis od 399zł, standardowy koszt wysyłki 12,50zł
  • możliwość darmowego odbioru zamówienia w Warszawie